Posted on Leave a comment

Lace underwear comfortable and breathable

Women’s underwear in addition to comfort, but also need sexy Oh. Choose a lace underwear, not only comfortable and breathable, and highlight the charming enchanting, the release of sexy charm

Victoria fruit fruit underwear suit summer ultra-thin section of the collection of sexy lace on the side of the chest. Thin mold cup bra with a thin cotton texture, fit the skin

Victoria fruit underwear set before the deduction thin section of the breathable lace beauty of the United States and the United States and the United States and the United States and the United States. Summer new tower design, gather more concentrated

Summer thin large chest large size cups breathable translucent sexy hollow lace thin section of women’s underwear bra set. Soft and comfortable texture, version of the type of good effect

New embroidery lace cups big chest large size sets of underwear underwear sexy temptation ladies bra suit. Golden color sexy luxury, sweet embroidery lace

Honey kisses summer new black lace gather bra suit ladies sexy lingerie temptation small bra. Side than the back of the poor effect is good, the shoulder strap is removable

Europe and the United States ladies underwear on the thin thick collar sexy lace embroidery luxury adjustment type of small spring winter chest. Thin on the thick, comfortable and breathable

Lace underwear, not just sexy, will make you more comfortable every day.

Posted on Leave a comment

We are more experienced,Keep a good breast type

Keep a good breast type, choose to gather underwear is the secret

Underwear is a must for every woman in the wardrobe of a single product, it can not only shape the chest, so that women look more confident, and your chest health coat. A quality underwear is something women must have to invest in something that is related to your health and can effectively avoid a lot of chest disease. Living in the modern city, the women have to dress up from the inside out!

Skin color nude color sexy one piece of indissure underwear no steel ring gather bra set chest thickening bra. Very girl feelings of a classic bra underwear suit, lace modification, coupled with the bow decoration, will be more beautiful and pure.

Miss Mila no steel bra breasts small chest gather three rows of buckle girls triangular cup tie underwear suit black bra underwear, every woman can not refuse, looks mysterious and sexy, vest style, wear the most Significant personality.

Seamless no steel ring in college students small chest gather bra set one piece sexy sexy ladies underwear. Covered with delicate flowers embroidery, eyeful are pastoral style. 3/4 steel cup, chest can also piercing the faint valley. Comfortable texture, intimate care rejuvenation, bringing a pleasant wearing experience.

Leopard Seamless Invisible Bra Set to adjust the female underwear health small bra. Leopard underwear is a special sexy, if you can see these leopard elements in the mall underwear, do not doubt your eyes, leopard underwear design more fashionable, breaking the original color.

A piece of no trace of the ring without brawn brains Ms. small chest gather to adjust the type of back breast beauty underwear sets. A piece of indentation bra underwear, gather and receive the effect of the deputy is very good, small chest woman’s welfare, a piece of no trace effect, wearing a little sense of restraint are not.

Europe and the United States underwear bra brace a piece of thin under the thin section of the summer to meet the new bright light. Delicate three-dimensional weaving flower cover, bloom sweet girl atmosphere. Delicate and delicate soft yarn lay out, so that the hazy romantic princess Fan at a glance.

A small chest gather thickening bra underwear no steel ring girls underwear suit adjustable thin section sexy nb. Chest palace design moment to attract the eye, gently pull a sexy burst table. Comfortable without steel ring, get rid of the sense of restraint, free to let the body regain energy.

Black sexy lace front button no trace no steel bra bra deep V gather small bra underwear lingerie. Using a very strong support force thick three-dimensional mold cup, a better chest chest chest, outline the right of the arc. Sexy lace design, gives the full feminine taste.

Underwear is a woman must invest in a single product, it is to let you improve the performance of self-confidence, underwear to choose the type of gathering, only to make your chest look more full.

Posted on Leave a comment

Dozens of dollars and hundreds of dollars of underwear, in the end where the difference

Underwear as each girl’s personal items, choose underwear should be very careful. Underwear prices from dozens to hundreds of pieces, and even thousands of pieces. Looks like almost, why is the difference so big? Listen to pig to help you answer.

Design details
Underwear in the design is different from ordinary clothes, the most important is the personal design, so that the usual wear process will not be easy to deformation and displacement. In addition to taking into account the human body curve, human aesthetics, but also consider the elasticity and function of various materials.

Run micro fashion minimalist bra this fit for small chest wear Exquisite lace hollow design, cross shoulder strap, showing the United States back effect. Front buckle design wear is very convenient. 3/4 cup, gather effect is obvious, very small for the small sister sister Oh! Smooth no trace fabric, wear clothes will not have obvious traces.

Fabric selection
A small underwear by the lace, mesh, mold cup, insert and so on more than 10 parts, coupled with some beautiful design, the process is more complex. A pair of underwear, it is possible to use more than 40 kinds of fabrics, each have a separate order, the cost is high.

Moreover, the state for color fastness and formaldehyde indicators are very strict, the fabric is to be tested. While the cost of ordinary underwear is relatively low, so the price is still a big gap.

Process complexity
A pair of underwear need to go through more than 30 processes, and coupled with some small details of the design, it is more complicated.

Thin section 3/4 cups gathered bra straps with double shoulder strap design, decentralized shoulder pressure. Bow embellishment, sexy charm. Micro-penetrating fabric, sexy lace, very tempting. Wine is very sexy red, blue and gray relatively fresh feeling. Straps are relatively narrow, for the fat sister paper is not very friendly.
In addition to the underwear design fabric and labor costs, as well as brokers and post-promotion costs, so a good underwear price is more expensive.

Seamless one-piece comfortable underwear Seamless Lycra fabric, cold and comfortable, summer wear personal clothing is not afraid of embarrassment. Colored optional, stripes and peach heart prints are very nice, small fresh literary Fan. Cotton inside the crotch, care of your private parts, give you a different health experience

Posted on Leave a comment

Different age difference underwear, Did you wear it right?

Vauvat, kaikille kehittämiseen rinnassa, itse asiassa, on olemassa erilaisia ​​vaiheita, ja jokaisessa vaiheessa, mitä pitäisi käyttää alusvaatteita, tiedäthän? Jos ei ole selvää, niin, anna Xiaobian kertoa!

Ensimmäinen vaihe – siemenet
Viimeisten kahdeksan vuoden aikana pikkutytön rinnassa on pohjimmiltaan ole kehitystä, joten voit liivi tavallisen aineen, kunhan henkilökohtainen pehmeä puuvilla liivi voi OH.

Toisessa vaiheessa – itämisen aikana
Noin 11-vuotias, vähitellen alkaa kehittää rinnat, tällä kertaa on yksi kaikkein haavoittuvimpia vaiheessa, joten varmista, että otat hyvää huolta heistä, vauvat voivat halutessaan pukeutua pieni liivi kaksitasoinen henkilösuojaus, voi helpottaa vaikutus ulkomaailmaan, paremmin suojella rintaansa yo.

Kolmas vaihe – kasvaa
Tytöt kahteentoista kohteeseen nelitoistavuotias, aikaan rintojen tulee nopeasti suuria, kun taas rasvan kertymistä rinnassa, tällä kertaa vauvat valita pukeutua oikea alusvaatteet voi helpottaa liikkumista aika toi järkytyksen, oh. On parasta valita suhteellisen ohut laulu, tämä on mukavampaa.

Neljäs vaihe – nopeuttaa kehitystä
Tällä kertaa rintojen kehitys on tullut yhä ilmeisemmäksi, jotta voimme syödä enemmän kasviksia, proteiinipitoista ravintoa, jotta varmistetaan niiden tervettä kehitystä Oh, voit valita vyön, liivi tai kuppi alusvaatteet ei vanteita riittävää tukea rinnan päältä Oi, anna hänen nopean kasvun.

Viidennen vaiheen – asetetaan vaihe
Tällä kertaa luultavasti vauvojen noin 17 ja kahdeksantoista vuoden ikää, rintakudoksen kehitys on periaatteessa hyvä, vaikka ennen ikää kolmekymmentä, se on silti edelleen kasvaa, mutta se on hidasta, tällä kaudella meidän on Älä sokea laihtua, valita omat alusvaatteet kokoa

Vauvat, tietäen, että eri aikoina, miten valita oman alusvaatteet vielä?

Super-ohut pitsi alusvaatteet, silkki materiaali, kuluminen erittäin mukava, varsinkin kesällä Voi antaa hyvin virkistävä tunne, herkkä pitsi, yhdistettynä ohuet olkaimet, että mikä on erittäin söpö . On kolme värejä, punainen papu jauhoja tämän vuoden Super suosittu OH.

Liukumaton silikoni olkaimeton alusvaatteet, erityisesti häät vaatteita käyttää kun OH, ei jätä jälkiä, mutta myös ylläpitää tunnetta tyylikäs runko ja erittäin hyvältä. Käyttämällä rusto suunnittelu, voi olla hyvä korvike vanteet, pehmeä ja mukava, muotoilu on erittäin hyvä, kuluminen, joka mahdollistaa entistä pystyasennossa.

Se näyttää hyvin seksikäs pitsi alusvaatteita, herkkä pitsi, sekä hihnat keula suunnittelu ja luo tunteen, joka on seksikäs ja romanttinen, erittäin hyvä. On hyvä tyttö ja paha tyttö yhdistää tunteen ristiriita, mutta houkuttelevampi OH. Valjaat muotoilu on myös erittäin hyvä.

Posted on Leave a comment

Transparent shoulder strap quickly threw it, so wear underwear was sexy

August, the heat of heat. For girls this time to wear underwear is simply torture, especially flat chest sister also wear that kind of thick mat of the kind, especially to the chest to wear a cotton that is really hot ah! If you wear a shoulder strap, that thick shoulder strap even more embarrassing ~

At this time, most of the sister will choose to put underwear on the transparent shoulder strap, and then put on the shoulder strap, however, transparent shoulder strap is not only the meat, no beauty, but also people’s eyes more focused, did not play hidden The role of ah.

In fact, you can choose to throw away the transparent shoulder strap, fashion circles now how can this thing, just wear a beautiful back than it looks good ~ this summer, in addition to the United States back, try thin underwear it!

Men’s favorite “looming” feeling, inadvertently exposed lace edge of this high-level sexy than the big chest sister deliberately exposed chest more attractive.

1. Ladies Lace Underwear Comfortable Yarn Transparent Bra Set Ultra Thin Ventilation Large Size Sexy Temptation Bra

Ultra-thin bra, thin and not through, the use of imported yarn material, environmental health, put on no sense of restraint, no burden to protect the breast, highlighting the female curve.

2. ultra-thin bra no steel ring without sponge triangular cup transparent lace was small chest sexy belt bikini underwear

This section underwear without steel ring without sponge, cup double-layer fabric, more breathable fit skin, shoulder strap is more delicate, it is particularly good looking clavicle.

3. Europe and the United States sexy ultra-thin lace bra thin transparent half cup underwear suit net yarn sponge bra no summer women

Similar to the transparent light cup, comfortable and breathable, delicate delicate lace embroidery, deep V looming, hazy seductive, sexy stuff is you.

4. summer lace sexy lingerie women without steel bra bust gathered against the light wrapped chest chest bra bra thin model cup

With a cup cup, independent removal of the inserts, large chest with a small chest with free, plus side side of the auxiliary milk, effectively adjust the armpit fat, to prevent the chest outside the expansion.

Since the choice of thin underwear, of course, will show out! Wearing a perspective of the blouse, so you keep the rate of 100%.

Posted on Leave a comment

The right way to wear underwear, the original so many years are wrong

Now the bra for all of our girls as a nightmare, especially in this hot summer, often make you feel trapped or itchy, wear is not, off is not. But if you use the right way to wear bra, then you will feel comfortable, and then how should the right to wear bra?

first step
Put the shoulder strap in the upright case, arms through the underwear shoulder strap, so that the shoulder strap on the shoulder.

The second step
Put the breast into the cup body to lean forward 30 ° -45 °, push the hand up to make the chest completely into the cup, and then buckle the underwear buttons.

third step
Shou Dai fat, lift the body straight, the underwear steel ring hold up, into the cup will be around the armpit and the upper part of the chest and fat together into the cup, and then flattened on both sides of the underwear.

the fourth step
Adjust the length of the shoulder strap and adjust the position of the underwear, the elasticity of the shoulder strap can be stretched into one finger of the most appropriate degree of tightness.
At last

You can move a little bit, move the shoulder lift his hand to see if there is no shift underwear or feel uncomfortable where to constantly adjust until you feel the most comfortable so far.

 

 

Posted on Leave a comment

Summer comes, Your underwear should be invisible

I believe that many sister paper have such an experience, because the coat is too thin or too self-cultivation, from behind the back underwear strap and shoulder strap is particularly evident. The key is that many people pay attention to the details behind the front is difficult to take care of, it is very embarrassing. In this weather, be sure to match the invisible underwear, will make you get rid of this embarrassment, after all, underwear is to wear, the body is to show, or to the summer doing?

If you have a good body like a supermodel, do not be shy in this summer, generous show your clavicle and the United States back, this time invisible underwear is your good helper.

1. No bracelet invisible bra. This underwear is stealth underwear entry, do not need any skills, it is easy to put on. Upper body is very chest type, breathability is also very good. Although the middle is not all plastic but will not fall, wear very invisible, wiping the word shoulder what no pressure, and gather the effect is very good, comfortable to fly!

2. Lace no trace underwear. Faint color is very suitable for this season to wear, upper body super type, fabric is also very comfortable. Lace breathability is good, do not fade after washing is not deformed, the front buckle design is not only gathered very comfortable, suitable for small chest crush who. Do not have a day back, sexy to explode.

3. No steel rims underwear. Since buying a halter dress, began to search on the Internet crazy back underwear, I am afraid no one can be more picky than me, both beautiful and unique. Looking for a long time finally found this one, how can so comfortable? How could such a gathering? Cup size appropriate, the back is also so unique and beautiful, my day, too excited what Mody da.

4 lace cross underwear. This underwear to break the traditional two-piece sponge pad, directly using a one-piece design, easy to clean and not easy to walk, because of this, so gather the effect of concentration is great. Ice silk fabric wear very cool, even if the sweat will not feel sticky. In front of the sports section, the back is nowadays very popular US back section, both sports and charming.

5. Seamless Triangle Cup underwear. This underwear is really the big sister sister of the gospel, no longer because the chest can not buy the right underwear and tangled. Both fashion and type, there is enough of this one. Lace edge sexy embellishment, fabric comfortable soft and no trace, no steel ring zero bound to let the breast free to breathe!

Posted on Leave a comment

Winter stuns at a pre-Emmys party in a lingerie inspired outfit

ARIEL Winter proved she’s got the style to wow last night as she had yet another carpet hit when she arrived at a pre-Emmy’s party in a sexy lingerie- inspired outfit.

The 18-year-old Modern Family star is a huge advocate of body confidence and stunned in a stylishly sexy outfit which consisted of a plunging asymmetric black dress with gold button detailing, and revealed a black lace balconette bra, as reported by

She kept the accessories simple sporting a pair of strappy black high heels and a chunky black choker.

Ariel, who plays Alex Dunphy on the hit US comedy, beamed as she posed next to her onscreen brother Nolan Gould and looked like her recent dealings with online bullies were a million miles from her thoughts.

She recently hit out at body shaming trolls with an inspiring Instagram post, writing: “Every time someone bullies me online, it gives me a chance to re-emphasise to my fans, and even myself, how important self acceptance is.

“Those who say such harsh things on my Instagram, thank you for this opportunity — but the question I ask myself every time I read the mean comments is if this is how you talk to a stranger online, I can online imagine how cruelly you speak to yourself.

“Stop the hate. Accept all that you are and know your flaws are what make you the PERFECT you.”

She finished with a message of love adding: “I love my fans and I love my bullies for what they truly NEED is love.

Posted on Leave a comment

Candid photos of Kendall Jenner uncomfortably posing in lingerie on astro turf give us hope

SEEING a gorgeous celebrity supermodel posing sexily in their underwear for an advertising campaign usually fills us with jealousy.

We wonder why we don’t look that casually sultry when we get in our finest pair of Bonds and drape ourselves over the bed to surprise our partner when they come back into the room.

But it turns out, supermodels are just like us. And they too have some awkward moments while wearing a G-string and draping themselves over things.

The stunning Kendall Jenner is living proof that it is impossible to look like an ad campaign 100 per cent of the time. And we love her for it.

The 21-year-old was on location in Miami for a lingerie photoshoot this week, and behind-the-scenes photos show the candid reality of how uncomfortable and awkward the experience actually is.

While the final campaign will no doubt be slick and show Kendall looking perfect in her red heels and lingerie, perched in a cartoon-like garden surrounded by oversized wooden tulips. But these candid photos tell a different story.

First of all, it looks like a gloomy day in the beachside city, so you can only imagine the chill girlfriend would’ve copped when an ocean breeze picked up.

Also, she’s a trooper for sitting on scratchy astro turf for an extended period of time in nothing but a thin, lacy G. And the crew made up of a bunch of hairy men probably didn’t make the situation any more comfortable.

Finally, she was probably told to pose like this all afternoon. She’s bored. Hungry. Tired. And she’s probably feeling like a bit of a knob in the process.

And it’s because of this that we love her even more.

Posted on Leave a comment

Canadian women are creating the most stunning lingerie with the most beautiful messages too

The right piece of lingerie can be an instant confidence-booster and the six companies listed below certainly understand this.

These Canadian lingerie companies have made it their mission to empower women by encouraging them to embrace their bodies — their campaigns feature women of all shapes and sizes, looking and feeling their most confident. As pretty as artwork, composed of delicate and feminine pieces you’ll be sure to swoon over.

It may not surprise you that these lingerie companies were all founded by women. The women behind these well-crafted garments want you to feel confident and sexy in your own skin – and lingerie. And that’s not hard when their collections are as gorgeous as these.

Handmade in Toronto, this elegant line of lingerie is meticulously crafted by a team of craftswomen – it takes 25 steps and components to make just one of their bras. Known for their gorgeous body suits, Fortnight Lingerie has attracted praise from high profile fans such as Khloe Kardashian and they have been featured in fashion magazines the world over. The brand hopes to “make women feel confident and beautiful in their own skin”. Italian jerseys, European lace and the brand’s own “Power Mesh” combine to create a line of timeless garments that work support and flatter too.

Named after its founder and designer, this Toronto-based line aims to empower women by encouraging them to embrace their own sexy, rather than the one dictated by industry standards. The brand features lingerie and loungewear made for comfort and style, with pieces made with jerseys, knits and soft elastics to that move with the wearer. They recently launched the The Self Love Club – a movement focused on creating dialogue focused on self love, acceptance, and embracing one’s individual beauty. Not a mere marketing ploy, the company’s site explains, “The club is not us, the club is not purchasing a garment, the club is you and your attitude.” A brand that offers comfortable undergarments and empowers women to love themselves – we consider that a worthy addition to our underwear drawer.

Founded by designer Julia Rechel, Ellesmere is based in Montreal and uses a selection of delicate silks and lace —  each and every piece is hand sewn to fit and flatter, and they’re totally swoon-worthy. The line was launched last year and Ellesmere says the collection is made up of pieces inspired by “the Arctic North and its parallels with city life”. As cool as the brand’s goal of seeking to empower its wearers to feel their most confident in skin and their skivvies.